Jugend musiziert

Ansprechpartner

Jürgen Peukert (Vorsitzender des Landesausschusses)
Talstraße 71, 55218 Ingelheim
Telefon: 06132 – 89 61 48 • Fax: 06132 – 89 61 49
jumu.rp.peukert@t-online.de

Projektleitung des Landeswettbewerbs:
c/o Landesmusikrat Rheinland-Pfalz, Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz
Telefon: 06131 – 94 54 420 • Fax: 06131 – 22 81 45
jumu@lmr-rp.de

___

Weitere Informationen rund um den Wettbewerb “Jugend musiziert” Rheinland-Pfalz finden Sie unter www.jumu-rheinland-pfalz.de.